Formavimo ir pertvarkymo projektai

formavimo ir pertvarkymo projektai

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas(atliekant amalgamaciją*), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ardaugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ardaugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą. Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos,nustatomos žemės  naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė. *Žemės sklypų amalgamacija – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.

*Žemės sklypų amalgamacija – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.

Reikalingi dokumentai:

– žemės sklypo įsigijimą patvirtinantis dokumentas;

-Žemės sklypo registro pažymėjimas;

 – turimas žemės sklypo planas;

 – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo leidimas;

 – Rajono savivaldybės architekto išduotos projekto rengimo sąlygos*.

*Projekto rengimo sąlygos – planavimo organizatorius kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl sąlygų rengtivietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. Planavimo organizatorius, gavęs projekto rengimosąlygas, sudaro sutartį su projekto rengėju rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Kyla klausimų? Norite pasikonsultuoti? Ar tiesiog išgirsti protingą patarimą? Paskambinkite mums +370 615 31312  ir kartu surasime geriausią sprendimą.

    Jūsų vardas (būtina)

    Jūsų el. pašto adresas (būtina)

    Tema

    Jūsų žinutė