Riboženklių atstatymas. Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba sutikslinant esamų riboženklių vietą    įtarus kad jie galėjo būti neleistinai perkelti.