Topografinės nuotraukos (planas) būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos