Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba sutikslinant esamų riboženklių vietą. Rengiantis pirkti, išsinuomoti ar kaip kitaip įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama pasitikslinti ar riboženkliai yra išlikę koordinuotuose bei registruotuose taškuose.

Kyla klausimų? Norite pasikonsultuoti? Ar tiesiog išgirsti protingą patarimą? Paskambinkite mums 8 615 31 312 ir kartu surasime geriausią sprendimą.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899) 21 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad ploto skirtumas didesnis nei nustatytas šių Nuostatų 1 priede ir (arba) žemės sklypo ribos (konfigūracija) neatitinka teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto žemės sklypo ribų (konfigūracijos), vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius). Vykdytojas žemėtvarkos skyriui turi pateikti situacijos brėžinį ir nurodyti teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas ir faktiškai naudojamas šio žemės sklypo ribas. Žemėtvarkos skyrius, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypo ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.
Žemėtvarkos skyrius, nustatęs teritorijų planavimo dokumentuose pažeidimų, dėl kurių susidarė žemės sklypo ploto ir (arba) žemės sklypo ribų (konfigūracijos) skirtumai, inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininkas ar nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vadovas, patikslinimą, o kitu atveju apie nustatytus pažeidimus (neatitikimus) informuoja teritorijų planavimo dokumentų organizatorių.
Atsižvelgiant į tai, kad vis dažniau kyla neaiškumų, kas turėtų atlikti žemės reformos žemėtvarkos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento patikslinimą, kai atliekami privataus žemės sklypo kadastriniai matavimai, manytina, kad tais atvejais, kai kadastro vietovėje šiuo metu darbus vykdo asmuo, rengęs tikslintiną žemės reformos žemėtvarkos projektą, t. y. kai projekto autorius yra tas pats, neatsižvelgiant į tai, kad su minėtu asmeniu sudaryta nauja Sutartis vykdyti žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo darbus, žemės reformos žemėtvarkos projekto patikslinimą atlieka tos kadastro vietovės projekto autorius.

Kyla klausimų? Norite pasikonsultuoti? Ar tiesiog išgirsti protingą patarimą? Paskambinkite mums 8 615 31 312 ir kartu surasime geriausią sprendimą.

naudojimosi tvarka